2018-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

    

2018-ÖSYS Aday Başvuru Formu İndirmek için Tıklayınız

*** 2018-ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu İndirmek için Buraya Tıklayınız

*** 2018-ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Başvuru İşlemi için Buraya Tıklayınız

Aday Başvuru Formu Örneği (Bu form örnek olarak doldurulmuştur, form üzerine durumunuza uygun gerçek bilgilerinizi eksiksiz olarak yazınız ve başvuru merkezine giderken yanınızda bulundurunuz.)


ÖSYS Kendi Okulu Başvuru Merkezi Olan Son Sınıf Öğrencileri Hariç Diğer Adayların Başvuru Yapabilecekleri Başvuru Merkezlerinin Listesi (Kendi okulu Başvuru Merkezi olan son sınıf öğrencileri başvuru işlemlerini kendi okullarında yapacaklardır.)

Alan/Dal Dönüşüm Tablosu

YGS Kamu Spotu

2018-ÖSYS ADAY BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?

Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir (Bkz. Şekil 2). Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesigerekmektedir.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.

• T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.

• T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.

MERNİS’ten YU Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu” edineceklerdir.

Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir. Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar,ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklardır.

2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU

• T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “T.C.” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

• Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri /Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

• Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular, “Bulgaristan’dan göç” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular,“KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular “T.C.” seçeneğini işaretlemelidir.

• KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.

• Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir (Sadece bu seçeneği işaretleyen yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır)

kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar“2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

• Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler.

11. ADRES

KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

12. TELEFON NO.
13. E-POSTA ADRESİ

11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

14. OKUL ADI VE KODU
15. OKUL TÜRÜ VE KODU
16. ALAN ADI VE KODU
17. DAL ADI VE NO
18. OKUL NUMARASI
19. MEZUNİYET TARİHİ
20. NOT SİSTEMİ
21. DİPLOMA NOTU/PUANI

14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. bilgi alanlarına, 2016-2017 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar okul adı, okul türü, alan adı, dal adı ve kodları ile okul numarası bilgilerini yazacak; mezuniyet tarihi, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır.Mezun durumda olan adaylar ise bu alanların tümünü dolduracaklardır.

Okulunuzun kodunu, ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr) İnternet sayfasında ÖSYS başvuru bilgileri içinde yer alan “Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı”ndan öğrenebilirsiniz. Okul türü, alan/dal bilgilerinizi Tablo 6 ve Tablo 7’den bularak ilgili alanlara yazınız. Bazı illerde birbirinin aynı ya da
benzer adlar ile ortaöğretim kurumları bulunduğuna dikkat ediniz, okul kodunuzun sınav merkezi tercihinizi ve sınavsız geçiş için tercih işlemlerinde METEB bölgenizi de etkileyeceğini göz önünde bulundurunuz.

Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarına “Diğer” yazacaklardır. Ancak,“Diğer” yazan adaylar, belirli tür, alan/dallara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.

DİKKAT: 2008 ve sonrası bir ortaöğretim kurumundan mezun olan adayların MEB e-okuldaki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.

2008 öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup MEB e-okulda eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunanların eğitim bilgileri, MEB e-okul sistemine uyumlu olabilmesi amacıyla bu kılavuzun ekinde yer alan “Alan/Dal Dönüşüm Tablosu” doğrultusunda yeniden düzenlenerek başvuru ekranına yansıtılmıştır. Adayların bu tabloyu dikkatlice incelemeleri ve varsa düzeltmeleri, başvuru süresi içinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden yaptırmaları gerekmektedir.

2008 öncesi mezun durumdaki adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde dal bilgisi bulunmayanlar da, mezuniyet belgeleri ve “Alan/Dal Dönüşüm Tablosu” doğrultusunda bu bilgilerinin başvuru süresi içinde sisteme kaydını sağlayabileceklerdir.

2007 ve öncesinde bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi yer almayanlar bu alanları, mezuniyet belgelerindeki eğitim bilgilerini ekteki Alan/Dal Dönüşüm Tablosuna uygun olarak belirleyerek dolduracaklardır.

Başvuru merkezlerinde eğitim bilgisi ile ilgili tüm değişiklikler onaylı resmî belge ile yapılmaktadır. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu değişikliklerin yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçeler/diploma, mezuniyet vb. öğrenim belgeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

22. ÖĞRENİM DURUMU VE KODU

Bu alana, aşağıda yer alan seçeneklerden size uygun olanını koduyla birlikte yazınız.

23. YGS’YE GİRME İSTEĞİ

Şekil 3’ü inceleyerek aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretlemeniz gerektiğini belirleyiniz.

• YGS’ye girmek istiyorum.

• (“Sınavsız geçiş” hakkı olmayan adaylar ile “sınavsız geçiş” hakkı olup ayrıca, YGS’ye girmek isteyen adaylar da bu seçeneği işaretleyeceklerdir.)

• Sınavsız geçiş hakkım var, YGS’ye girmek istemiyorum, sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorum.(“Sınavsız geçiş” hakkı olmayan adaylar bu seçeneği işaretlememelidir.)

2. seçeneği işaretleyerek başvuru işlemini tamamlayan adayların, YGS’ye girmek istedikleri takdirde başvuru süresi içinde (https://ais.osym.gov.tr) adresinden “YGS’ye girmek istiyorum” seçeneğini ve OTURUM BİLGİLERİ alanını işaretlemeleri ve 35,00 TL fark yatırarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.Başvuru süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz.

YGS’ye Girmek İstiyorum/İstemiyorum Seçeneklerinden
Hangisi İşaretlenecek?

24. YGS SINAV MERKEZLERİ

Sınav merkezlerinin adları ve kodları Liste 1’de yer almaktadır. Bu alan, YGS’ye girmek isteyen adaylar tarafından doldurulacaktır. Sadece sınavsız geçişe başvuran adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

1. Tercih alanına, adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkez, sınav merkezi tercihi olarak yazılacaktır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.

2. Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri de sistem tarafından, adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkeze en yakın sınav merkezlerinden biri olarak sınırlandırılmıştır. Bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilecektir.

Adaylar, başvuru süresince ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine enuygun olan merkezini tercih etmelidirler.

ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, ÖSYS başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (ÖSYS’ye son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır.

Böyle durumlarda sınav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz. ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir. Başvuran aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular
tamamlandıktan sonra karar verilecektir.

Mesleki açık lise mezunu adayların atamada kullanılacak okul ili, MEB e-okuldan alınan bilgiler doğrultusunda adayın yüzyüze eğitim aldığı son il olacaktır.

İstanbul’da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki binaların kapasitesinden çok fazla olacağı öngörüsü ile İstanbul’da sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir.

İstanbul’da sınava girmek isteyen adayların şu kurallara uymaları gerekir:

• Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki bölgelerden istediklerini,sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler.

• Adres ili ve okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadecebirini İstanbul’daki bölgelerden yapabilirler.

• Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olmayan adaylar İstanbul’da sınava girme tercihi yapamazlar.

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde belirtilen adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir. Yanlış beyanda bulunan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.

25. YGS VE/VEYA LYS SOSYAL BİLİMLER SINAVINDA (LYS-4)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU

Adaylar bu alanda, aşağıdaki seçeneklerden kendi öğrenimlerine uygun olanı işaretleyeceklerdir.

1.Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.(Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları dâhil), bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplayacak, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, ilave Felsefe/ Felsefe Grubu sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

2.Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım (Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, sınavda ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplamayacaktır.Bu durumdaki adaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Bu bilgiler; Millî Eğitim Bakanlığının e-okul sisteminden de kontrol edilerek, sistemdeki bilgiler doğrultusunda işlem yapılabilecektir.

26. BOY VE KİLO

(Bu bilgiler, adayların sınav merkezi tercihleri de dikkate alınarak salon atamalarında adaya uygun salonları belirlemek için kullanılabilecektir.)

27. OTURUM BİLGİLERİ

23. bilgi alanında “YGS’ye girmek istiyorum” seçeneğini işaretlediyseniz bu alanı işaretleyin, “Sınavsız geçiş hakkım var, YGS’ye girmek istemiyorum, sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorum.”seçeneğini işaretlediyseniz bu alanı boş bırakın.

28. SAĞLIK/ENGEL DURUMU BİLGİLERİ

Bu alan, sınava başvuran engelli adaylar ile sağlık sorunu nedeniyle engelli salonunda sınava alınması gereken adaylar tarafından doldurulacaktır. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.Adaylar, SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir

Bu alanda işaretleme yapan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayanveya engel/sağlık bilgisi değişenlerin;

a) verdikleri bilgileri doğrulayan bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış sağlık raporlarının onaylı bir örneğini,
b) Sağlık/Engel Bilgi Formunu
c) Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini
d) engel/sağlık durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Sağlık raporu süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan adayların bu alanı boş bıraktıkları/ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı arşiv bilgilerinin halen geçerli olduğu kabul edilecek ve işlemler bu doğrultuda devam edecektir.

Sürekli engeli bulunan adayların 2014 yılında başvurdukları sınavlarda (2014-EKPSS hariç) alınan engel durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır.Bu alanda işaretleme yapan adayların, Kılavuzda yer alan “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

29. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
30. ADAYIN İMZASI

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.